[Z183] HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

[Z183] HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

   Ngày 8/7/2022, Nhà máy Z183 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

   Tham dự Hội nghị có toàn thể CB, Đảng viên; Tổ trưởng, đội trưởng, Chủ trì các tổ chức quần chúng cấp A,B trở lên và các đồng chí được khen thưởng trên các mặt công tác.

   Đồng chí Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy phát biểu khai mạc Hội nghị.

   Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT cũng đã thay mặt Đảng ủy, quán triệt nội dung Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết đã chỉ ra một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã điều chỉnh so với Nghị quyết năm đã xác định; Hoàn thành cơ bản các dự án, báo cáo KTKT; Hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Tổng cục và tập trung hoàn thiện công nghệ, sản xuất, tiêu thu ổn định các sản phẩm mới; Không để xảy ra vụ việc cháy nổ, mất ATLĐ nặng trở lên.

   Trung tá Phan Quang Phúc – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh cũng đã báo cáo công khai trước Hội nghị kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị SX tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó sản phẩm quốc phòng tăng 20%, sản phẩm kinh tế tăng 27%. Doanh thu đã đạt hơn 42% so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Đời sống CBCNV ổn định, thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm đạt trên 15,5trđ/người/tháng. 

   Cùng trong buổi làm việc, Hội nghị đã tổ chức thảo luận, đối thoại dân chủ. Đại úy CN Phạm Quốc Bảo – Tổ trưởng Tổ đối thoại tại nơi làm việc đã đại diện người lao động nêu ý kiến. Các ý kiến đều được Thủ trưởng Nhà máy trực tiếp giải đáp thỏa đáng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị.

   Sau hơn 2 giờ làm việc, Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy kết luận: Hội nghị đã phổ biến, quán triệt tình hình nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đặc biệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể CBCNV, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

   Để biểu dương những cống hiến, nỗ lực của CBCNV, Nhà máy đã tổ chức trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW và khen thành tích tiêu biểu trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm (thực hiện nhiệm vụ SXKD; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng).

   Trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ của Nhà máy, đặc biệt là nhiệm vụ SXKD sẽ còn nặng nề hơn. Song với sự đoàn kết nhất trí cao, đ/c Giám đốc tin tưởng Nhà máy Z183 có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm nói riêng, cũng như mục tiêu năm 2022 Nhà máy đã đề ra./.

Đồng chí Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy phát biểu khai mạc Hội nghị.

   Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT cũng đã thay mặt Đảng ủy, quán triệt nội dung Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Nghị quyết đã chỉ ra một số chỉ tiêu chủ yếu, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã điều chỉnh so với Nghị quyết năm đã xác định; Hoàn thành cơ bản các dự án, báo cáo KTKT; Hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Tổng cục và tập trung hoàn thiện công nghệ, sản xuất, tiêu thu ổn định các sản phẩm mới; Không để xảy ra vụ việc cháy nổ, mất ATLĐ nặng trở lên.

   Trung tá Phan Quang Phúc – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh cũng đã báo cáo công khai trước Hội nghị kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị SX tăng 22% so với cùng kỳ, trong đó sản phẩm quốc phòng tăng 20%, sản phẩm kinh tế tăng 27%. Doanh thu đã đạt hơn 42% so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Đời sống CBCNV ổn định, thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm đạt trên 15,5trđ/người/tháng. 

   Trung tá Lê Văn Đoạt – Trưởng phòng KTCN tham luận về vấn đề đảm bảo kỹ thuật, triển khai đề tài khoa học, tiếp nhận chuyển giao công nghệ; đảm bảo công nghệ cho sản xuất sản phẩm mới.
   Thiếu tá Tạ Ngọc Thứ – Quản đốc Phân xưởng A9 tham luận về vấn đề tổ chức hoàn thành nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
    Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW cho các tập thể, cá nhân.
   Thiếu tá Nguyễn Đức Việt – Quản đốc Phân xưởng A4 tham luận về vấn đề tổ chức đảm bảo sản xuất sản phẩm xuất khẩu, trong điều kiện các đơn hàng cuối năm dự báo sản lượng lớn.
   Đại úy CN Phạm Quốc Bảo – đại diện Ban An toàn tham luận về vấn đề đảm bảo an toàn trong sản xuất, môi trường làm việc cho người lao động; nâng cao hiệu quả công tác 5S.
   Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy trực tiếp giải đáp các ý kiến của người lao động trong chương trình đối thoại dân chủ.
   Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy thừa uỷ quyền cấp trên trao khen thưởng Chiến sĩ toàn quân cho đ/c Trung tá Vũ Việt Thắng – PGĐ Nhà máy. 
   Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW cho các tập thể, cá nhân
   Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW cho các tập thể, cá nhân.
    Đại tá Trần Thị Mai Hạnh – PGĐ Nhà máy trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW cho các tập thể, cá nhân.
    Thượng tá Phạm Công Hậu – PGĐ Nhà máy trao khen thưởng tổng kết các Nghị quyết của QUTW cho các tập thể, cá nhân.
   Đại tá Vương Chí Toại – Giám đốc Nhà máy trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
   Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.
 
   Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.
   Thượng tá Bùi Văn Lương – BTĐU, CTCT trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đặt hàng ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon