THI ĐUA THIẾT THỰC KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

👨‍🔧Sau 35 ngày của đợt thi đua, với sự đoàn kết nhất trí cao và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, CBCNV Nhà máy đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu. Trong đó nổi bật đã phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5, 6/2022.

📈Bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể hoá nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ của đơn vị, động viên người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tính đến hết tháng 5 và nửa đầu tháng 6, Nhà máy đã duy trì được mức tăng trưởng ổn định, sản xuất, kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ tháng 5-6/2021.

📈Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều có mức tăng đột biến. Tháng 5, mặt hàng kinh tế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, đạt hơn 113,6% so với kế hoạch. Khắc phục những khó khăn khách quan, giá trị sản xuất quốc phòng đạt gần 94% kế hoạch đề ra. Các mặt hàng kinh tế chủ đạo như: Hàng PCCC đạt 100%, Hàng hộp sắt đạt 126%.

🔎Nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường, đội ngũ kỹ thuật của Nhà máy đã nghiên cứu chế thử một số chủng loại hộp sắt mới… Các mặt hàng trong nước như nhóm sản phẩm PCCC, Nắp thùng phuy, Đầu cốt U… sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ trong thời gian tới. Đồng thời, nghiên cứu tính giá, chế thử phát triển một số mặt hàng mới, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành PCCC, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

💥Đầu tháng 6, Nhà máy Z183 đã chính thức được cấp trên giao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng từ NSĐB 2020 và NSMT 2022.

Trong 40 ngày cuối cùng của đợt thi đua, kính mong toàn thể CBCNV, NLĐ trong toàn Nhà máy đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, đặc biệt phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; thường xuyên tích cực, chủ động đóng góp những cách làm hay, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới việc khó, tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đặt hàng ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon