ÁP DỤNG VĂN HÓA QUÂN ĐỘI ĐỂ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP & ĐẦU TƯ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

   Trong 03 ngày 14-16/7/2022, Công ty Cơ khí 83 phối hợp với Tổ chức giáo dục đào tạo PTI tổ chức chương trình đào tạo cho lãnh đạo, chỉ huy Công ty và đội ngũ quản lý các cấp.
   Chương trình nhằm cung cấp, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó nâng cao hiệu suất, chất lượng hoạt động SXKD và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.
   Giảng dạy trực tiếp tại lớp học có: Thầy Nguyễn Tất Thịnh – hiện là Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước và Kinh tế, Học viện Hành chính Quốc gia và là Chuyên gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về kinh doanh, thị trường, tổ chức, quản lý nội bộ; Chủ tịch, thành viên HĐQT của một số công ty; và Thầy Nguyễn Văn Hường – Tổng Giám đốc tại Công ty Global Book Corporation, đại diện duy nhất về truyền thông cho Tập đoàn The Economist và Đài truyền hình CNBC tại Việt Nam.

Lớp đào tạo “Áp dụng văn hóa Quân đội để Hội nhập và Phát triển doanh nghiệp” do thầy Nguyễn Tất Thịnh – hiện là Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước và Kinh tế, Học viện Hành chính Quốc gia và là Chuyên gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về kinh doanh, thị trường, tổ chức, quản lý nội bộ; Chủ tịch, thành viên HĐQT của một số công ty – giảng dạy.

 Lớp đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” do thầy Nguyễn Văn Hường – Tổng Giám đốc tại Công ty Global Book Corporation, đại diện duy nhất về truyền thông cho Tập đoàn The Economist và Đài truyền hình CNBC tại Việt Nam – giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt hàng ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon