Lượt xem: 71

Trong hai ngày 11 và 12/6/2021, Nhà máy Z183 đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).

20210616_-_116

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Thơm - Chủ tịch BCH Hội Phụ nữ Nhà máy Z183 chủ trì Đại hội

 Đại hội đã tập trung  trí tuệ, nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế trong kết quả thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội phụ nữ Z183 nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Luôn đề cao tinh thần dân chủ trong thảo luận và bổ sung thêm những mục tiêu, giải pháp chính cho nhiệm vụ công tác Hội  nhiệm  kỳ mới, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Phiên trù bị tối ngày 11/6/2021, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội; Bầu ban công tác Đại hội: Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp kết quả tại Hội nghị các chi hội đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương; dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Thảo luận đóng góp vào dự thảo văn kiện Trung ương và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội LHPNVN; Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Cục chính trị tại ĐH Phụ nữ Tổng cục lần thứ 6, hướng dẫn thảo luận; Tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử Ban chấp hành Hội phụ nữ nhà máy nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhân sự bầu Đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ 6 và Chia tổ thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự.

Dự Phiên chính thức của Đại hội có các đồng chí Thủ trưởng Nhà máy; Lãnh đạo, Chỉ huy các phòng, ban, phân xưởng; Lãnh đạo các tổ chức quần chúng và các đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Nhà máy.

20210616_-_115

Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Trình bày dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH hội phụ nữ nhà máy nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Thơm - Chủ tịch Đoàn (Chủ tịch Hội PNCS, nhiệm kỳ 2016-2021) trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.Trong đó nhấn mạnh hai khâu đột phá: Một là, Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, thu hút, vận động đông đảo hội viên hăng hái tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Hai là, Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chương trình Kaizen – 5S; thể hiện rõ nét vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng môi trường làm việc, nhà xưởng gọn gàng, sạch đẹp, quy chuẩn.

20210616_-_114

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Thơm thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội, các Chi hội cũng đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận vào báo cáo của BCH Hội phụ nữ Nhà máy, tập trung phân tích, làm rõ những nội dung đánh giá kết quả hoạt động phụ nữ nhiệm kỳ qua và bổ sung một số nội dung phương hướng nhiệm kỳ tới trên các mặt hoạt động của Hội phụ nữ.

20210616_-_113

20210616_-_112

20210616_-_111

Đại diện các Chi hội trình bày tham luận về Báo cáo của BCH Hội phụ nữ Nhà máy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Thượng tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã biểu dương, ghi nhận những thành tích của Hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo, định hướng những nội dung trọng tâm Hội phụ nữ cần tập trung thực hiện trong  thời gian tới; chỉ đạo định hướng để Đại hội lựa chọn các đồng chí cán bộ, hội viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có tín nhiệm cao để bầu vào BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ 6.

20210616_-_110

Thượng tá Bùi Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội phụ nữ nhà máy nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Tổng cục lần thứ 6 đúng thủ tục, nguyên tắc bầu cử, quá trình thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Kết quả đã bầu được 09 đồng chí vào BCH Hội phụ nữ Nhà máy nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 04 đồng chí đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ 6.

20210616_-_109

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự bầu đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ VI

20210616_-_108

Ban Bầu cử bỏ phiếu bầu cử

20210616_-_107

Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu cử

20210616_-_106

Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận dự thảo báo cáo của Cục Chính trị. Trên cơ sở đầu tư nghiên cứu, đã có 03 ý kiến tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, có sự liên hệ với tình hình thực tiễn của Hội phụ nữ Nhà máy để tập trung phân tích, nhấn mạnh và làm rõ thêm các nội dung trong dự thảo Báo cáo.

20210616_-_105

Đại diện Chi hội Lao động – Chính trị trình bày tham luận về Khâu đột phá vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị

Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quan trọng và là định hướng phát triển của Hội phụ nữ Z183 trong nhiệm kỳ tới. Để nghị quyết của Đại hội thực sự đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, mỗi cán bộ, hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên học tập, công tác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đoàn kết nhất trí, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

20210616_-_104

BCH Hội phụ nữ Nhà máy nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu dự Đại hội phụ nữ Tổng cục lần thứ 6 ra mắt Đại hội

Khép lại chương trình Đại hội, thay lời cảm ơn và biểu dương tinh thần cống hiến của cán bộ, hội viên phụ nữ, Nhà máy đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

20210616_-_103

Đại tá Vương Chí Toại - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy trao khen thưởng cho các Chi hội tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

20210616_-_102

Thượng tá Bùi Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

20210616_-_101

Thượng tá Bùi Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

20210616_-_100

Trung tá Phạm Công Hậu - Phó Giám đốc Nhà máy trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

-Bảo Linh B14-

 

ABOUT OUR COMPANY'S CAPACITYGIỚI THIỆU HỘP SẮT XUẤT KHẨU

GIỚI THIỆU TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 3 CỬA

 

VIDEO BẾP NƯỚNG XUẤT KHẨU