Lượt xem: 1074

chung_nhan_iso_9001-2015_07-08-2021_to_08-08-2024_vechung_nhan_iso_9001-2015_07-08-2021_to_08-08-2024_en

 

Phương châm chất lượng:

  “Chúng tôi coi chất lượng là yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của Công ty”

Để đạt được chính sách chất lượng, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các nguyên tắc sau:

1 - Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng một cách có hiệu quả và liên tục, cải tiến thường xuyên Hệ thống trên cơ sở sự tham gia của tất cả mọi người trên nền tảng của ISO 9001 : 2015.

2 - Không ngừng cải tiến, đổi mới để đảm bảo sản phẩm của công ty luôn đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của thị trường.

3 - Sử dụng hợp lý nguồn lực, tổ chức tốt việc đào tạo cho mọi CBCNVC để cho họ không ngừng nâng cao năng lực của mình.

 

ABOUT OUR COMPANY'S CAPACITYGIỚI THIỆU HỘP SẮT XUẤT KHẨU

GIỚI THIỆU TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 3 CỬA

 

VIDEO BẾP NƯỚNG XUẤT KHẨU